آخرین مطالب

روش تدریس ادبیات ما

سلام  سلامی گرم از طليعه آفتاب  روزها میگذرد و تجربه ها افزون میشود . گل های باغ بهشت زندگی رشد میکنندبه بار مینشینند و  چه خوب و لذت بخش است تماشای این منظره ی آرامش بخش ! سر آغاز سخنم باخداوند مهربانیهاست : که در من امید و علاقه و …

ادامه مطلب