خانه / تست های ما

تست های ما

ژانویه, 2017

 • 14 ژانویه

  آزمون نگارش پایه ششم

  1 ) مخالف کلمات زیر را بنویسد .   مفید :                               ضعیف :                                   خاموش :                                       تفاوت :  2 ) کدام گزینه ترکیب وصفی است ؟   1) ناله موزون               2) خداوند جهان                3) ساعت انشاء                 4) دانش آموز مدرسه  مفرد جمع     3) کلمات زیر را در جای مناسب داخل جدول قرار دهید …

دسامبر, 2016

 • 31 دسامبر

  آزمون نگارش پایه ششم

  1 ) در عبارت « سپیدار نالید » کدام آرایه ی ادبی استفاده شده است ؟    1) کنایه                      2) شخصیت بخشی                       3) منادا                        4) تشبیه  2 ) کدام یک از راه های افزایش مهارت و توانایی در نویسندگی نیست ؟    1) خاطره نویسی             2) شرح حال نویسی               3) رونویسی                 4) …

 • 26 دسامبر

  آزمون ادبیات – شماره ۱

  1 ) كدام گزينه با گزينه هاي ديگر هم خانواده نيست؟ 1) گيرنده                     2) گراي                    3) گرفتار                     4) بگيرند   2) در جمله مقابل …

سپتامبر, 2016

 • 26 سپتامبر

  تست ادبيات تيزهوشان ششم ابتدايي

    به نام خدا سوال ادبیات ششم تیزهوشان   1-  ساخت کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟   الف ) چراغدان                  ب ) جامه دان                                 ج ) کاردان                                   د ) آتشدان 2- عبارت زیر از چند جمله تشکیل شده است ؟   الهی ! آفریدی رایگان  و روزی دادی رایگان . بیامرز رایگان که تو خدایی ؛ …

جولای, 2016

 • 8 جولای

  یک تمرین ساده

  نوع جمله ھای زیر را از لحاظ پیام و محتوا مشخص کنید . بر ورق سبز برگ/ خط خدا را بخوان افرین جان افرین پاک را مردم بالا دست چه صفایی دارند با بھاری که میرسد از راه سبزشو تازه شو بھاری شو ارزوھایتان چه رنگین است جان عالم به …

 • 8 جولای

  تست ادبیات ما پنجم ابتدایی

  ##- کدام یک از کلمه های زیر اسم است ؟    الف ) آسیا                   ب) بزرگ                   ج ) تمیز                د) انبوه      ##- کدام …

 • 8 جولای

  تست ادبیات ما پنجم ابتدایی

  كدام گزينه با گزينه هاي ديگر هم خانواده نيست؟     1) گيرنده                    2) گراي                3) گرفتار                     4) بگيرند @@- در جمله زير مفعول …

 • 8 جولای

  تست ادبیات ما پنجم ابتدایی

    ۱- در جمله ی« لغت نامه هااطلاعات زیادی به ما می دهند. »در جمله نهادکدام است ؟ اطلاعات زیادی              لغت نامه ها          به ما می دهند       اطلاعات زیادی به ما می دهند    2- زمان کدام جمله …

 • 8 جولای

  تست ادبیات ما پنجم ابتدایی

  نشانه ی مکث کوتاه کدام است ؟ الف ) دونقطه ب ) درنگ نما ج ) علامت تعجبی  د ) نقطه   گدام گزینه ارتباط کمتری بابقیه دارد ؟ الف )  آشامیدنی ب )  دیدنی ج )  سینی  د ) خواندنی …….. از هیجان انگیز ترین بخش های داستان است . …

 • 6 جولای

  تست ادبیات ما

    با بهترین آرزوهایی که برای هردانش آموزم قآيلم تاکید میکنم که همیشه به دنبال مطالب تازه و به روز ادبیات بوده ام  لازم به ذکر است که برای پیشبرد اهداف آموزشی که در کناب های تازه تالیف به چشم میخورد ولی در محتوا و مضمون متون فارسی هیچ تغییری نیست …