خانه / تست های ما / آزمون نگارش پایه ششم

آزمون نگارش پایه ششم

1 ) مخالف کلمات زیر را بنویسد .  

مفید :                               ضعیف :                                   خاموش :                                       تفاوت : 

2 ) کدام گزینه ترکیب وصفی است ؟  

1) ناله موزون               2) خداوند جهان                3) ساعت انشاء                 4) دانش آموز مدرسه  مفرد جمع    

3) کلمات زیر را در جای مناسب داخل جدول قرار دهید .  

( اعضاء   –  درختان  –  آسمان  –  بازو )  

جمع مفرد
   
   
   

4 ) عبارت زیر را به زبان ساده بنویسید .

مشاورت کردن در کارها از قوی رایي مردم باشد و از تمام عقلی و پیش بینی .   

5 ) وقتی درباره ی مطلبی غیر مستقیم صحبت می کنیم به آن ……………………………. می گویند . 

6 ) در بیت «خروشید و جوشید و برکند خاک          زسمش زمین شد همه ، چاک چاک » کدام مورد بکار رفته است ؟        

1) تشبیه                  2) مبالغه                     3) کنایه                     4) مناظره  

7 ) برای کلمه زیر دو صفت مناسب  بنویسید ؟  

ستارگان :   

8 ) جمله زیر را با توجه به کلمه داخل کمانک باز نویسی کنید . پس در کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان تازه دار .   ( من )   

9 ) دو کلمه بنویسید که با کلمه ی راز هم قافیه باشد ؟ 

10 ) مترداف کلمات مقابل را بنویسید ؟            

مشفق :                                           اهریمن :  

11 ) ضرب المثل مقابل را در یک بند توصیف کنید ؟       

«کم گویی و گزیده گوی، چون در »  

12 ) از بین سه موضوع داده شده یکی را به دلخواه انتخاب کرده و بنویسید.

الف- گفتگوی کتاب وکیف مدرسه . ب- محل زندگی خود را در یک روز برفی ، توصیف کنید . ج- بهترین تصمیمی که تا به حال گرفته اید چه بوده است ، شرح دهید . موضوع انتخابی :

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   به یادماندنی و منصور باشید .                        به نام خدا نام و نام خانوادگی :                                                                        دبستان غیردولتی کاوش 3 آزمون نگارش پایه ششم                                                                   آموزگار : خانم منصوری

درباره مرجان منصوری

مطلب مشابه را بخوانید

آزمون نگارش پایه ششم

1 ) در عبارت « سپیدار نالید » کدام آرایه ی ادبی استفاده شده است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.