خانه / تست های ما / یک تمرین ساده

یک تمرین ساده


نوع جمله ھای زیر را از لحاظ پیام و محتوا مشخص کنید .

بر ورق سبز برگ/

خط خدا را بخوان

افرین جان افرین پاک را

مردم بالا دست چه صفایی دارند

با بھاری که میرسد

از راه سبزشو تازه شو بھاری شو

ارزوھایتان چه رنگین است

جان عالم به فدای تو علی

چه حلاج ھا رفت بر دارھا

با خودش زیر لب چنین می گفت:

شبروان مست ولای تو علی

چه فرھادھا مرده در کوه ھا

درباره مرجان منصوری

مطلب مشابه را بخوانید

آزمون نگارش پایه ششم

1 ) مخالف کلمات زیر را بنویسد .   مفید :                               ضعیف :                                   خاموش :                                       تفاوت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.